„Управление на риска от банкови измами“ – д-р Николай Алдимиров

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС.

Поводът за написването на книгата е фактът, че извършването на измами в банките се превръща във все по-голям проблем към настоящия момент не само за банковия сектор, но и за икономиката като цяло. В българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на банковите измами, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите от областта, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.

Проблемът, който се изследва в книгата е управлението на риска от извършването на измами в съвременните банки. Средството за това управление на риска е разработване на подходящ модел. В началото, книгата подробно разглежда процеса на извършването на измами, като след това фокусът се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност изследването да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на извършването на измами в търговските банки.

Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на извършването на измами, който може да се използва в практиката, в процеса на осъществяване на дейността на банките.

Според проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка АД и бивш зам.-министър на финансите, това е една интересна и стойностна книга, която притежава всички необходими качества на изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами.

Доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съавтор на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България, смята че книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Според него, в книгата са разгледани основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ръководството на ключови български институции, ангажирани с противодействие и превенция на финансови престъпления. Монографията, смята още доц. Петрунов, има потенциал да допринесе за подобряване на дейностите в банките и за повишаване на информираността сред изследователи, практици и студенти с интерес към управление на рисковете в банковата дейност и противодействие на финансовите измами.

 

За покупка на книгата използвайте един от следните начини:

  1. Посетете сайта на АЛСАС ЕООД – net и попълнете формата за контакт в раздел „Контакти“, като в полето за текста, напишете точен адрес и количеството, което желаете да закупите. Книгата ще Ви бъде доставена абсолютно безплатно, независимо от количеството, до всяко населено място в България. Плащането от Ваша страна, се извършва при получаването на продукта. Но това не е всичко, ако изберете този начин на покупка, освен безплатната доставка получавате и 10 % отстъпка от цената на книгата, а при покупка на три и повече от три броя – 15 % отстъпка.
  2. Можете да закупите книгата от всяка книжарница на Хеликон в страната и онлайн от страницата на книжарницата: bg
  3. Можете да закупите книгата от книжарницата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с адрес: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“.

Цена на книгата: 16 лв.