Меморандуми за сътрудничество

Сключване на Меморандуми за сътрудничество

ЦППИП сключва меморандуми за сътрудничество с различни институции, като си поставя следните цели:

  • да се създаде основа за сътрудничество между страните, чрез което да се търсят начини и форми да се отговори на новите предизвикателства в областа на противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
  • да създадат допълнителни предпоставки и подходящи условия за обществено и експертно участие в решаването на проблеми, свързани с предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления;
  • да се обединят усилията на страните в процеса на превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.

МБИ

Подписи под документа поставиха директора на МБИ Мария Георгиева и председателя на …

БАЛ

Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАЛ г-н Атанас Ботев и председателя …

ИВОБ

Меморандумът беше подписан в рамките на Националната конференция на …

БАУД

Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАУД Петко Кръстев и председателя на …

БАЛИП

Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАЛИП Радослава Масларска и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров …

БОРКОР

Меморандум за сътрудничество между Центъра за превенция и противодействие на корупцията …

КОНПИ

Меморандум за сътрудничество между Комисията за отнемане на незаконно…

МВР

Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и…