СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) АЛСАС ООД И EXPERT EVENTS ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – МЕРКИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ”

На 02.07.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха обучителен семинар предназначен за задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Семинара премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.