СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА АДВОКАТИ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) АЛСАС ООД И EXPERT EVENTS ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И АДВОКАТУРАТА”.

На 19.10.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха обучителен семинар по Закона за мерките срещу изпирането на пари, предназначен за адвокати. Семинара премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.