СЕМИНАР EXPERT EVENTS

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) АЛСАС ООД И EXPERT EVENTS ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ”.

На 14 май 2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД и EXPERT EVENTS в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), проведоха обучителен семинар предназначен за финансови институции и застрахователни компании с цел съобразяване дейността на тези институции с новите разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Семинара премина при голям интерес и с активно участие от страна на представителите на задължените лица.

Галерия