Училище за родители

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) предприе инициатива наречена „Училище за родители“, която предвижда подобряване на осведомеността на родителите относно потенциалните заплахи за техните деца. Инициативата е в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на Министерство на вътрешните работи (МВР) и е подкрепена от Министерството на културата.

Инициативата се финансира изцяло от ЦППИП, който е неправителствена организация, създаден с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция на процесите на изпиране на пари, корупцията и финансовите престъпления и подпомагане на публичния и частния сектор в борбата с тези явления.

Инициативата стартира с провеждането на срещи с родители на ученици от две столични училища, при които водещи експерти по киберсигурност от ГДБОП ще разяснят на родителите потенциалните опасности за децата при използването на електронни устройства в интернет пространството и ще представят конкретни практически съвети за минимизиране на риска от използването им. За целите на кампанията е изготвена и специална информационна брошура, която ще бъде раздавана на родителите. Намерението на организаторите е инициативата да продължи както и в други училища в страната, така и с други теми, свързани със сигурността на нашите деца.