ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПИБ

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) АЛСАС ООД ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД В ГР. СОФИЯ

На 20.01.2018 г., в гр. София, в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), АЛСАС ООД проведе обучителен семинар предназначен за служители на Първа Инвестиционна Банка АД на тема „Предотвратяване на измамите в търговските банки”. Събитието премина при голям интерес от страна на участниците.

Модератор на форума беше г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП. Лектори на семинара бяха: д-р Николай Алдимиров – председател на ЦППИП и доц. д-р Емил Асенов – управител на АЛСАС ООД. Едни от основните теми засегнати на обучението бяха управлението на риска от измами, както и предотвратяването на измамите в търговските банки. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците, които бяха връчени от г-н Иван Станоев – управител на ЦППИП.