НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ

Модериране на фокус групи във връзка с проекта на Съвета на Европа свързан с извършването на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в Република България.