МВР

Меморандум за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан в сградата на МВР на 14.05.2013г.

Подписи под документа поставиха министър Петя Първанова и председателят на УС на фондацията Николай Алдимиров.

Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, търсенето на начини и форми, за да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.

На церемонията присъстваха и заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Филип Гунев.