КОНПИ

Меморандум за сътрудничество между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 26.09.2017г.

Подписи под документа поставиха председателя на Комисията Пламен Георгиев Димитров и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров.

Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

На базата на документа са предвидени професионално-образователни лекции на теми, свързани с процеса на превенция на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, организиране на семинари, кръгли маси и конференции на базата на международния опит, повишаване на квалификацията на експертите чрез различни форми на обучение, както и обмяната на добри практики.