ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ 2020

Училище за родители

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) предприе инициатива наречена . . .

ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ 2018

ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ 2017