Излезе новата книга на д-р Николай Алдимиров

На 20 декември 2017 г. излезе новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“.

Поводът за написването на настоящата книга е факта, че в българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с превенцията на изпирането на пари в търговските банки, са все още сравнително слабо разработени. Още по-оскъдни, почти липсващи, са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Неминуемо обаче, тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите, тъй като става въпрос за управлението на риска в банковата система, към който чувствителни са както отделния субект, така и обществото като цяло.

В началото, книгата подробно разглежда процеса на изпиране на пари, като след това фокуса се насочва към превенцията на това явление в търговските банки. Експертният капацитет на автора и натрупания богат опит, както в работата му в държавния регулатор, така и в банковия сектор, дава възможност настоящото изследване да анализира и оптимизира в детайли процеса на превенция на изпирането на пари в търговските банки.

Книгата е издадена през месец декември 2017 г. в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС, и е с обем от 260 страници.

За повече и по-подробна информация, както и за възможностите за покупка на книгата, може да посетите сайта на книгата: Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки

Галерия