Екип

Екипът на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари е съставен от експерти които познават в дълбочина материята, с натрупан богат практически опит както в държавния, така и в частния сектор.

Основно в екипа участват юристи и икономисти работили в различни частни и държавни организации като: Агенцията за финансово разузнаване, преструктурирана по-късно като самостоятелна дирекция в ДАНС; Агенция „Митници“; МВР; банкови институции; нотариални и адвокатски кантори; висши учебни заведения; неправителствени организации и други.