ДЕН НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (Д-ПИП)

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. През настоящата 2018 г. празника ще бъде отбелязан за първи път. По този повод, този ден ще бъде обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП), а седмицата 05 – 11 ноември ще бъде обявена за Седмица на превенцията на изпирането на пари.

За отбелязването й, ЦППИП ще се включи активно в кампанията, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), която има за цел да повиши осведоменността, относно сериозността и мащабността от негативните последиците произтичащи от процеса на изпирането на пари, което от своя страна да доведе до изграждането на една ефективна система за превенция и противодействие на изпирането на пари, а чрез нея и до намаляването на негативния ефект от този процес и до подобряването на икономическата среда, бизнес климата, както и до повишаване на жизнения стандарт на обществото като цяло.
Мотото на кампанията тази година е „Чисти пари – чиста икономика“.

Кампанията ще стартира на 05.11.2018 г., когато представители на ЦППИП ще вземат участие в еднодневно обучение за превенция и противодействие на изпирането на пари предназначено за вътрешни одитори. На страницата на ЦППИП ще бъдат качени и специално изработените от БАРСПИП, електронни AML брошури. Кампанията ще завърши с участието на представители на ЦППИП, в организираната от БАРСПИП, кръгла маса с представители на публичния и частен сектор с компетенции в материята, на 11 ноември в гр. София.