СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

АЛСАС ООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП) И EXPERT EVENTS, ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „МЕРКИ, ИЗИСКВАНИЯ И ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ“

На 14.12.2018 г. в гр. София, хотел “Бест Уестърн Сити” АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и EXPERT EVENTS, проведоха обучителен семинар предназначен за задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Семинара премина при голям интерес и по думите на участниците се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Галерия