Новини

На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България.

Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност при техния мониторинг.

Преди официалното гласуване и приемане, д-р Николай Алдимиров, председател на УС на ЦППИП, представи кандидатурата на Центъра и отговори на въпросите на присъстващите представители на членовете на ГС към ВСС.

ЦППИП беше приет единодушно от членовете на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България, след което се включи в редовното му заседание.

На 31.03.2018 г. председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров ще вземе участие съвместно с директора на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС – г-н Евгени Евгениев в Пролетния семинар на Нотариалната камара, който ще се проведе в хотел „Маринела”, гр. София.

На 20 декември 2017 г. предстои да излезе новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“.

На 18 и 19 декември 2017 г. д-р Николай Алдимиров е поканен от Съвета на Европа да бъде модератор на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България.

На 28 октомври 2017г. г-н Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, ще открие Съвместен нотариален форум на Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Кралство Испания.

Днес, 26 октомври православните християни отбелязваме деня на св. Димитър Солунски – Димитровден. На Димитровден своя професионален празник отбелязват и българските строители. Честит празник на всички и честит имен ден на нашия зам.-председател на УС Димитър Танев.

На 28.09.2017г. предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари”. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

На 26.09.2017г. предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари”. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.