Новини

Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон.

Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на извършването на измами, който може да се използва в практиката, в процеса на осъществяване на дейността на банките.

Според проф. д-р Бисер Славков, финансист, член на УС на Централна кооперативна банка АД и бивш зам.-министър на финансите, това е една интересна и стойностна книга, която притежава всички необходими качества на изследователски труд, който може да бъде използван с успех както в практиката на банковото дело, така и за учебни цели по управление на риска и превенция на банкови измами.

Доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съавтор на Стратегията за противодействие на изпирането на пари в Република България, смята че книгата представя цялостно и задълбочено изследване на банковите измами и управлението на риска, свързан с тях, в търговските банки. Според него, в книгата са разгледани основни теоретични постижения по темата, които са умело съчетани с практическия опит на автора от работата му в банковата система и ръководството на ключови български институции, ангажирани с противодействие и превенция на финансови престъпления. Монографията, смята още доц. Петрунов, има потенциал да допринесе за подобряване на дейностите в банките и за повишаване на информираността сред изследователи, практици и студенти с интерес към управление на рисковете в банковата дейност и противодействие на финансовите измами.

Повече информация за самата книга, както и за начините за закупуването й, можете да намерите на следния адрес: Специализирана литература | АЛСАС (alsas.net)

На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България.

Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност при техния мониторинг.

Преди официалното гласуване и приемане, д-р Николай Алдимиров, председател на УС на ЦППИП, представи кандидатурата на Центъра и отговори на въпросите на присъстващите представители на членовете на ГС към ВСС.

ЦППИП беше приет единодушно от членовете на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България, след което се включи в редовното му заседание.

На 31.03.2018 г. председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров ще вземе участие съвместно с директора на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС – г-н Евгени Евгениев в Пролетния семинар на Нотариалната камара, който ще се проведе в хотел „Маринела”, гр. София.

На 20 декември 2017 г. предстои да излезе новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки“.

На 18 и 19 декември 2017 г. д-р Николай Алдимиров е поканен от Съвета на Европа да бъде модератор на фокус групите свързани с Националната оценка на риска от изпиране на пари в Република България.

На 28 октомври 2017г. г-н Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, ще открие Съвместен нотариален форум на Нотариалната камара на Република България и Нотариалната камара на Кралство Испания.

Днес, 26 октомври православните християни отбелязваме деня на св. Димитър Солунски – Димитровден. На Димитровден своя професионален празник отбелязват и българските строители. Честит празник на всички и честит имен ден на нашия зам.-председател на УС Димитър Танев.

На 28.09.2017г. предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари”. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.

На 26.09.2017г. предстои подписване на Меморандум за сътрудничество между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари”. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и търсенето на начини и форми за отговор на новите предизвикателства в тази област.